WP 7

STANDARDER, GUIDELINES, CERTIFIERING

WP-ledare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Typ av dokumentation? Kvalitetsstyrande rutiner och checklistor…

Många parter medverkar. Arbetet pågår under nästan hela projektet. WP 7 får och ger input till främst WP 6.