WP 6

PROJEKTERING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

WP-ledare: NCC

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • ProjekteringsCase – vilket/vilka?
  • Entreprenörs- och upphandlingsformer.
  • Drift- och underhållsmetoder.
  • Kritiska moment och val.

Mest medverkande parter är NCC, Sveriges Byggindustrier, SBB, SP. Arbetet pågår under hela projektet. WP 6 får och ger input till främst WP 1, WP 4 och WP7.