WP 5

HÅLLBART MATERIALVAL 

WP-ledare: Swerea KIMAB

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Vilka material?
  • Lyckade och misslyckade val, varför?
  • Specifikationer och standarder. Vad finns och vad fattas?
  • Laboratorieprovning och provning i anläggningar (genom WP 2).
  • LCC, LCA

Så gott som samtliga parter medverkar. Arbetet pågår under hela projektet. WP5  får och ger input till främst WP 4, WP 7 och WP 1.