WP 4

BYGGNADSFYSIK OCH INSTALLATIONSTEKNIK/ENERGI

WP-ledare: SP 

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Fokus på installationer, klimatskal och våtrum
  • Probleminventering
  • Hitta kvalitetskritiska konstruktioner och goda lösningar

Nära samarbete med WP 2. Mest medverkande parter är SP, Swerea KIMAB, SBB. Arbete beräknas klart under hösten 2017. WP 4 får och ger input till främst WG 7, WP 6 och WP 1.