WP 3

RENINGSANLÄGGNING OCH MILJÖ

WP-ledare: WeedoTech

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Alternativ reningsmetodik. Vad finns idag och vilka alternativ finns eller är under utveckling?
  • Specifikationer och krav som finns
  • Probleminventering
  • Testning i simhallar

Mest medverkande parter är SBB, WeedoTech, Swerea KIMAB,Teknikmarknad, SP…GT Plastmontage. Arbetet pågår under hela projektet. WP 3 får och ger input till i huvudsak WP4, WP5 och WP1.