WP 2

SAMVERKAN MELLAN ANLÄGGNINGAR SAMT TESTANLÄGGNINGAR

WP-ledare:
Badmästareförbundet

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Testanläggningar tas fram
  • Databas, kontaktnät etc.
  • Forum för information, kunskaps- och erfarenhetsspridning

Mest medverkande parter är Badmästareförbundet, SFK, SBB, CBI, Swerea KIMAB, Outokumpu, Teknikmarknad och SP. Arbetet pågår under hela projektet. WP 2 får och ger input till samtliga övriga WP.