WP 1

PROJEKTLEDNING ADMINISTRATION, INTERNATIONELL SAMVERKAN,
ETABLERING AV KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSORGANISATION,
KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSINSAMLING OCH ÖVERFÖRING SAMT
KARTLÄGGNING AV BEHOV

WP-ledare: CBI  Betonginstitutet

Vad som ingår i arbetspaketet beskrivs mycket kortfattat nedan.

  • Projektledning och administration, ekonomiuppföljning, referensgrupp. Kurser och seminarier/workshops. Artiklar/papers. Samverkan andra projekt, kommunicera ut resultat från projektet, utbildnings- och informationspaket. Problemanalys. Kunskapsinventering. Bakgrund och avgränsningar. Kompetenscentrum.
  • Intervjuer, enkäter
  • Websida för projektet

Samtliga parter medverkar, men mest CBI, SP, Swerea KIMAB, Badmästareförbundet, SFK, SBB, NCC och Teknikmarknad. Även KTH och Karlstad Universitet bidrar. Arbetet pågår under hela projektet. WP 1 får och ger input till samtliga övriga WP.