Kurs

Kurs i ledarskap
– För chefer på simanläggningar

 

Vid frågor kontakta Åsa Laurell Lyne, asa.l.lyne@ri.se