Arbetspaket

Projektet bedrivs i samverkan mellan 7 olika arbetspaket (WP).

Våra olika arbetspaket (WP) är:

  • WP 1 PROJEKTLEDNING, ADMINISTRATION, INTERNATIONELL SAMVERKAN, ETABLERING AV KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSORGANISATION, KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSINSAMLING OCH ÖVERFÖRING SAMT KARTLÄGGNING AV BEHOV – WP-ledare CBI
  • WP 2 SAMVERKAN MELLAN ANLÄGGNINGAR SAMT TESTANLÄGGNINGAR – WP-ledare Badmästareförbundet
  • WP 3 RENINGSANLÄGGNING OCH MILJÖ – WP-ledare WeedoTech
  • WP 4 BYGGNADSFYSIK OCH INSTALLATIONSTEKNIK/ENERGI – WP-ledare SP
  • WP 5 HÅLLBART MATERIALVAL – WP-ledare Swerea KIMAB
  • WP 6 PROJEKTERING, DRIFT OCH UNDERHÅLL – WP-ledare NCC
  • WP7 STANDARDER, GUIDELINES, CERTIFIERING – WP-ledare SP